1. Priznali smo, da smo pred alkoholom nemočni – da je postalo naše življenje neobvladljivo.
 2. Pričeli smo verjeti, da nam lahko zdravje povrne le neka Sila, večja od nas.
 3. Sklenili smo, da bomo svojo voljo in svoje življenje izročili skrbi Boga, kakor ga razumemo.
 4. Naredili smo temeljito in neustrašno moralno samoinventuro.
 5. Bogu, sebi in drugemu človeku smo izpovedali natančno naravo svojih zablod.
 6. Povsem pripravljeni smo prepustiti Bogu, da odpravi vse te značajske hibe.
 7. V ponižnosti smo Ga prosili, naj odpravi naše pomanjkljivosti.
 8. Naredili smo seznam vseh, ki smo jih kdaj prizadeli, in našli voljo, da to poravnamo.
 9. Tem ljudem smo se neposredno oddolžili, kjer je bilo le mogoče, razen ko bi s tem škodovali njim ali drugim.
 10. Še naprej smo opravljali osebno inventuro in nemudoma priznali, kadar nismo imeli prav.
 11. Z molitvijo in meditacijo smo si prizadevali izboljšati svoj zavestni stik z Bogom, kakor ga razumemo, molili pa zgolj za spoznanje Njegove volje in za moč, da jo izvršujemo.
 12. Potem ko smo po vseh teh korakih doživeli duhovno prebujenje, smo se trudili, da bi to sporočilo prenesli alkoholikom in ta načela udejanjali v vsem svojem početju.
12 KORAKOV (AUDIO)
 1. Prvi nam bodi naš skupni blagor; osebno okrevanje je odvisno od enotnosti AA.
 2. Kar se tiče našega skupinskega namena, obstaja ena sama najvišja avtoriteta – ljubeči Bog, kakor se že razodeva v skupinski zavesti. Naši voditelji so zgolj poverjeniki, ne pa oblastniki.
 3. Edini pogoj za članstvo v AA je želja, da bi prenehali piti.
 4. Vsaka skupina naj bo samostojna, razen pri rečeh, ki se tičejo drugih skupin AA kot celote.
 5. Vsaka skupina ima en sam poglavitni namen – posredovati svoje sporočilo alkoholiku, ki še trpi.
 6. Skupina AA ne sme nikoli zastavljati svojega ugleda, denarja ali imena v prid sorodni ustanovi ali zunanjemu podjetju, da nas problemi, kakršne prinašajo denar, posest in ugled, ne bi odvračali od našega poglavitnega namena.
 7. Vsaka skupina AA naj se vzdržuje povsem sama in naj ne sprejema zunanjih prispevkov.
 8. Anonimni alkoholiki se ne smejo nikdar profesionalizirati, toda naši službeni centri smejo zaposliti strokovne delavce.
 9. AA kot takšna se ne sme nikdar organizirati; lahko pa oblikujemo službene odbore ali komiteje, neposredno odgovorne tistim, ki jim služijo.
 10. Anonimni alkoholiki se ne opredeljujejo do zadev izven svoje skupnosti, zato imena AA ne smemo nikoli vpletati v sporna javna vprašanja.
 11. Naši stiki z javnostjo temeljijo na mikavnosti, ne pa na reklamiranju; v tisku, na radiu in v filmih moramo vedno ohraniti osebno anonimnost.
 12. Anonimnost je duhovni temelj vseh naših izročil, ki nas nenehno opominja, naj dajemo načelom prednost pred osebnostmi.

Razumevanje anonimnosti


Anonimnost je duhovni temelj vseh naših Izročil in nas vedno spominja, da postavljamo načela pred osebnosti.

Kaj je namen anonimnosti pri Anonimnih alkoholikih?

Zakaj se pogosto omenja kot edina in največja zaščita, ki ji mora Skupnost zagotavljati neprestano prisotnost in rast?

Če pogledamo zgodovino AA od začetka v letu 1935 do sedaj, je jasno, da anonimnost služi dvema različnima, vendar enakovrednima, življenjsko pomembnima nalogama:

 • Na osebnem nivoju anonimnost vsem članom zagotavlja zaščito pred javnim razkritjem. To je zaščita, pogosto posebno pomembna za novince.
 • Na nivoju tiska, radia, TV in filma anonimnost poudarja enakost vseh članov skupnosti in zavira tiste, ki bi lahko izkoristili svoje druženje v AA, da bi dosegli razpoznavnost, moč ali osebne koristi.

Anonimnost kot odnos med ljudmi


Od najzgodnejših dni AA obljublja osebno anonimnost vsem, ki se udeležujejo srečanj. Ker so bili ustanovitelji in prvi člani sami okrevajoči alkoholiki, so iz lastne izkušnje vedeli, kako se večina alkoholikov sramuje svojega pijanstva in kako prestrašeni so pred javnim razkritjem. Pečat sramote zaradi alkoholizma je bil velik in prvi člani so spoznali, da je bilo trdno zagotovilo zaupnosti zapoved, če so hoteli pritegniti druge alkoholike in jim pomagati, da bi dosegli treznost.

Z leti se je izkazalo, da je anonimnost eden največjih darov, ki jih AA ponuja trpečim alkoholikom. Brez nje se mnogi ne bi udeležili svojega prvega srečanja. Čeprav se je pečat sramote v družbi nekoliko zmanjšal, se mnogim novincem zdi priznanje lastnega alkoholizma še vedno tako boleče, da je mogoče le v zaščitenem okolju. Anonimnost je bistvena za ozračje zaupanja in odprtosti.

Za novince je zasebnost vrednota. Večina želi dobro novico o pristopu k AA deliti s svojo družino. Tako razkritje je njihova osebna odločitev: AA kot celota želi posameznim članom zagotoviti toliko zasebnosti in zaščite ali toliko odprtosti o pripadnosti Skupnosti, kolikor želijo. Anonimnost na nivoju tiska, radia, TV in filma je odločilna za našo trajno treznost in rast na obeh nivojih, osebnem in skupinskem.


Dejstva o anonimnosti v AA

Ohranjanje naših Izročil ni odgovornost javnih občil; to je odgovornost vsakega od nas.

 • Člani AA na splošno mislijo, da ni modro prelomiti anonimnosti člana celo po njegovi ali njeni smrti, a končna odločitev v vsakem primeru ostaja družini.
 • Člani AA, ki dajejo radijske in TV intervjuje, lahko razkrijejo svojo istovetnost in govorijo kot okrevani alkoholiki, Izročila anonimnosti ne prekršijo, dokler ne razkrijejo svojega članstva.
 • Člani AA smejo govoriti kot člani AA samo, če njihova imena in obrazi niso razkriti. Ne govorijo v imenu AA, ampak kot zasebni člani.

Izkušnje navajajo člane AA, da:

 • Spoštujejo pravico drugih članov do ohranjanja anonimnosti, na katerem koli nivoju želijo.
 • Kadar govorijo kot člani AA na srečanju, ki ni AA, navadno uporabljajo le krstna imena.
 • Ohranjajo osebno anonimnost v člankih in lastnem življenjepisu.
 • Izogibajo se uporabi naslovov, kot npr. »svetovalec AA«, če so zaposleni kot svetovalci na področju alkoholizma (boljši je izraz »svetovalec za alkoholizem«).
 • Znotraj Skupnosti uporabljajo priimke, posebno pri volitvah skupinskih in drugih funkcionarjev.

Več informacij o anonimnosti je mogoče dobiti v naslednjih brošurah in materialih:

 • The Twelve Traditions Illustrated
 • A.A.Tradition – How It Developed
 • Speaking at Non-A.A. Meetings
 • A:A: Gudelines on Public Information
 • Public information releases on how to handle TV, radio and newspaper interviews

Nekaj vprašanj in odgovorov o anonimnosti

Člani AA kot tudi mnogi ljudje zunaj programa so včasih zbegani, kako uresničiti načelo anonimnosti. Nekaj najbolj pogostih vprašanj o osebni anonimnosti in anonimnosti na nivoju javnih občil.


Osebna anonimnost

Vprašanje: Ali naj svoje drage, ki sem jim povedal, da sem član AA, prosim, naj te novice nikomur ne razkrijejo?
Odgovor: To je popolnoma osebna zadeva, a navadno je za vse prizadete najbolje, da član AA sam odloči, komu povedati in kdaj.


Vprašanje
: Če sorodniki, prijatelji in sodelavci pripominjajo k moji izboljšani podobi in dejanjem potem, ko sem postal trezen, ali naj jim povem, da sem v AA?
Odgovor: Člani ožje družine in bližnji prijatelji so navadno zadovoljni, ko izvedo za alkoholikovo članstvo v AA. Sodelavcem pa bi bilo verjetno najbolje reči, da si nehal piti in preložiti odločitev o razkritju svojega članstva do tedaj, ko si v skupnosti že vsaj nekaj mesecev.


Vprašanje
: Kaj naj storim, če naletim na srečanju AA na stare znance?
Odgovor: Ni jih treba prositi, da zaščitijo tvojo anonimnost. Tukaj so zaradi istih ali podobnih razlogov. Na splošno bodo spoštovali tvojo anonimnost in ti naj bi v zameno spoštoval njihovo.


Vprašanje
: Kaj če vidim na srečanju javno osebo?
Odgovor: Kot vsak drug naj bi imele tudi javne osebnosti zaščiteno anonimnost do take mere, kot želijo.

Vprašanje: Vem, da naj ne bi razkrival imen članov, ki sem jih spoznal na srečanjih AA, kako pa je z drugimi osebnimi podatki?

Odgovor
: Člani AA razumejo, da se osebna razkritja na srečanjih AA upoštevajo kot zaupna. Na primer, če prijatelji zunaj programa poznajo nekaj vaših prijateljev iz AA in vedo za njihovo članstvo, moraš biti zelo previden, da ne prekršiš zaupnosti, ki si jih slišal na srečanju, čeprav so se ti zdele neškodljive.


Vprašanje
: Naj ljudem, ki imajo verjetno težave s pitjem, povem za mojo pripadnost AA?
Odgovor: To je osebna stvar. Vendar, duh programa je duh zaupanja in nedavna študija o članih AA kaže, da jih je veliko pristopilo k Skupnosti s posredovanjem drugega člana. Preden se odločimo o takih stvareh, meni večina članov, pomaga razgovor z mentorjem ali prijatelji aajevci.


Vprašanje
: Naj svojo dejavnost razkrijem predstojniku, da bi se lahko redno udeleževal srečanj?
Odgovor: Prositi za posebne ugodnosti zaradi članstva v AA ni v duhu Izročil o anonimnosti.


Anonimnost na nivoju javnih občil

 

Vprašanje: Kaj če se pojavim kot član AA na TV, v filmu ali če dovolim, da uporabijo mojo sliko v časopisu ali reviji, vendar ne navedejo mojega polnega imena? Pomeni to kršenje anonimnosti?
Odgovor: Da, če so portret ali druge lahko razpoznavne fotografije članov AA (ki so navedeni kot člani AA) objavljene ali razširjane. Čeprav niso navedena polna imena, se štejejo za kršitev anonimnosti.


Vprašanje
: Številne ljudi znotraj in zunaj AA sem slišal reči, da bi bilo treba znane člane AA hrabriti, da razkrivajo svoje članstvo, da bi tako pomagali promovirati Skupnost. Zakaj AA še naprej vzdržuje Izročilo anonimnosti za slavne osebe in druge člane?
Odgovor: Ta Izročila so se razvila iz izkušnje prvih članov. Na začetku so tudi oni menili, da bi bilo skupnosti v pomoč, če bi prepoznavni člani AA prelomili svojo anonimnost. Toda kmalu je postalo očitno, da če eden prelomi anonimnost, mu bodo drugi sledili; in če bi se člani trudili za javno hvalo in moč, bi bila duhovna enotnost, ki je tako bistvena za pomoč drugim alkoholikom, hitro izgubljena.


Vprašanje
: Kaj pa glede videotrakov z govori in srečanji? Se ti štejejo kot kršitev anonimnosti, kajti ljudi je videti v obraz in se jasno identificirajo kot člani AA?
Odgovor: V letu 1980 je Splošna službena konferenca priporočila, da ”. . . člani AA, ki so naprošeni, da snemajo na videotrak govore in srečanja, ohranijo tako anonimnost kot za tisk, radio, TV, film in videosnemanje, kajti znano je, da je anonimnost duhovni temelj vseh naših izročil.” Nadalje priporočajo, naj se govori članov AA kot članov podajajo “raje osebno kot na videotraku zaradi skušnjave, da video posnetek postavi osebo pred načela” in tako vzpodbuja razvoj sistema “zvezd”.

Po nekaj letih uspehov je Skupnost vzbudila zelo naklonjeno pozornost tiska. Članki, ki so hvalili AA, so se pojavljali v revijah in časopisih povsod po državi. Z vsakim novim člankom je vrednost AA rasla. V tistih dneh so se še vsi bali posledic javnega razkritja; in tako so prvi prispevki v tisku anonimnost članov branili zaradi varnosti.

Ko je javno zavedanje o alkoholizmu naraščalo, je sramota upadala in kmalu so nekateri člani AA svojo pripadnost začeli v medijih javno priznavati. Eden prvih, ki je to storil, je bil slaven igralec baseballa, čigar vrnitev na igrišče je bila tako spektakularna, da so časopisi s pozornostjo spremljali njegov uspešen boj z alkoholom. Ker je verjel, da lahko pomaga AA z razkritjem svojega članstva, je o tem javno govoril. Celo utemeljitelji AA so odobravali njegova dejanja, ker do tedaj niso izkusili cene takšne publicitete.

Potem so se še drugi člani odločili, da bodo v javnih občilih prelomili svojo anonimnost – nekateri spodbujeni z dobrim namenom, drugi zaradi osebnega dobička. Nekateri člani so razvili načrte, kako povezati pripadnost AA s celo vrsto poslovnih zadev – prodajo zavarovanja, kmetije za treznenje, celo z abstinenčnimi revijami.

Ni trajalo dolgo, ko so v vodstvu AA spoznali, da preveč goreči in sami sebi služeči kršilci anonimnosti lahko hitro ogrozijo težko pridobljeno dobro ime. Če ena oseba naredi izjemo, bodo druge izjeme neizogibno sledile. Da bi zagotovili enotnost, učinkovitost in dobrobit AA, mora biti anonimnost vsesplošna. Bila je varuh vsega, kar podpira AA.

Ko poudarjamo enakost vseh članov AA – in enotnost v skupni navezi njihovega okrevanja od alkoholizma – anonimnost služi kot duhovni temelj skupnosti. Davnega leta 1946 je naš soustanovitelj Bill W. napisal: »Beseda ‘anonimen’ ima za nas neizmeren duhovni pomen. Komaj opazno, a z močjo nas spominja, da moramo vedno postavljati načela pred osebnosti; da se moramo odreči osebni slavi v javnosti; da naše gibanje ne le pridiga, ampak dejansko izvaja resnično ponižnost.


Kdaj kršenje tvoje anonimnosti ni kršitev anonimnosti


Čeprav je v aajevski literaturi veliko napisanega o anonimnosti z brošuro »Razumevanje anonimnosti« vred, ki jo je odobrila Konferenca splošne službe, vprašanja, ki od članov Skupnosti prihajajo v Urad splošne službe dajejo slutiti, da je še vedno veliko nerazumevanja o tem »duhovnem temelju vseh naših izročil«. Kar sledi, je le nekaj primerov poizvedovanj, ki prihajajo po telefonu, elektronski pošti in v pismih in nekaj odgovorov, ki so iz aajevske literature.

Vprašanje: Imamo člana, ki je prišel od drugod in na srečanjih uporablja priimek. Kaj naj mu rečemo, saj krši Izročilo anonimnosti.
Odgovor: Bill W., soustanovitelj AA piše v The Language of the Heart (Govorica srca) na strani 15 »Posebna pravica vsakega aajevca naj bo, da se skrije za osebno anonimnostjo kolikor hoče . Aajevski prijatelji naj spoštujejo njegove želje in pomagajo čuvati njegov položaj, kakršnega je pač privzel.« Stvar vsakega posameznika je, da se odloči, kako anonimen želi biti, samo da je pod ravnijo javnosti. Uporabljati priimek na srečanjih AA ni »kršenje« aajevskega izročila anonimnosti. Dejansko je avtor članka v februarski številki revije Grapevine leta 1969, pripisali so ga drugemu soustanovitelju AA, dr. Bobu, napisal glede osebne anonimnosti in Enajstega izročila:
Ker naše Izročilo o anonimnosti označuje natančno raven, kje naj držimo črto, mora biti jasno vsakomur, ki bere in razume angleški jezik, da je vzdrževanje anonimnosti na katerikoli drugi ravni kršenje teka Izročila.
Aajevec, ki zakriva svojo identiteto pred tovarišem aajevcem tako, da uporablja samo eno ime, krši Izročilo na enak način kot aajevec, ki dovoli, da se njegovo ime pojavi v tisku v zvezi s stvarmi, ki se nanašajo na AA.
Prvi vzdržuje anonimnost nad ravnijo tiska, radia in filma, drugi pa vzdržuje anonimnost pod ravnijo tiska, radia in filma – medtem ko Izročilo določa, naj vzdržujemo anonimnost na ravni tiska, radia in filma« (Dr. Bob in dobri starovečniki, str. 264-65)

Vprašanje: Kaj če na srečanju vidim javno osebo, na primer igralko ali igralca ali krajevnega načelnika policije?
Odgovor: Kot vsak drug naj imajo tudi javne osebe zaščito anonimnosti, kakršno želijo. (Razumevanje anonimnosti, str. 9).

Vprašanje: V časopisu sem videl oglas skupine AA. Navedeno je, kje ima skupina srečanja in vse drugo. Ali ne bi to skupino opozorili, da krši anonimnost na ravni javnosti?«
Odgovor: Predpostavimo, da bolan alkoholik nima nikoli take sreče, da bi srečal aajevca. Kako naj nas tak človek najde? Krajevno skupino bi bilo težko najti, če bi tudi ona menila, da naj bo anonimna. Izročilo (enajsto) govori o »osebni anonimnosti«, se spomniš? Alkoholiki ne bodo našli v AA, če ne bodo vedeli, da obstaja.

Vprašanje: Ni me sram mojega alkoholizma in ne vidim nobene potrebe, da je moja članstvo tajnost. Mislim, da bi moja zgodba dejansko lahko mnogim pomagala. Menim, da naj bi uporabil v svoji knjigi (televizijskem intervjuju, blogu, spletni strani itd.) svoje polno ime, ko govorim o svoji izkušnji. V čem je težava?
Odgovor: Razkritje našega članstva v AA na javni ravni, v kateremkoli javno dostopnem mediju, se smatra za kršitev Izročila AA o anonimnosti. V članku v »Najboljše iz Grapevine«, Vol.1, str. 278, je Bill napisal: »Stari dokumenti Aajevske centrale razkrivajo mnoge izkušnje o kršeni anonimnosti. Mnogi nam kažejo isto lekcijo. Govorijo nam, da smo alkoholiki največji racionalizatorji na svetu; okrepljeni z izgovorom, da delamo za AA velike stvari, smo zmožni, ko prekršimo anonimnost, zopet zavzeti stare in uničujoče težnje osebne moči in prestiža, javnih časti in denarja – iste neizprosne nagone, ki so nekoč povzročili, da smo, ko smo bili prizadeti, začeli piti …

Vprašanje: Zakaj rečemo, da je »anonimnost duhovni temelj vseh naših Izročil
Odgovor: … anonimnost je resnična delujoča ponižnost. Gre za vseprežemajočo duhovno vrlino, ki je danes vodilni motiv aajevskega življenja kjer si bodi. Duh anonimnosti nas žene, da se trudimo zavreči naravno željo, da bi se kot člani AA osebno odlikovali tako med kolegi alkoholiki kot pred celotno javnostjo. Ko se odrekamo teh zelo človeških stremljenj, smo prepričani, da vsakdo med nami sodeluje pri tkanju varovalnega pregrinjala, ki pokriva vso našo Skupnost in pod katerim lahko rastemo in delamo v soglasju. (Dvanajst korakov in Dvanajst izročil, str. 144)


Anonimnost na digitalnih medijih


Ko uporabljamo digitalne medije, so člani AA odgovorni za svojo anonimnost in za anonimnost drugih. Ko pošiljamo pošto, tekst ali blog, moramo predpostaviti, da objavljamo na javni ravni. Če na teh forumih prekršimo našo anonimnost, lahko nenamerno kršimo tudi anonimnost drugih.

Zadnje čase prihod novih oblik elektronskega komuniciranja, kot na primer socialno omrežje, ponuja sveže nosilce sporočila AA javnosti. Moderna komunikacija teče po visoko tehnoloških poteh, relativno odprtih in hitro nastajajočih. Zaščita anonimnosti je poglavitna skrb članov AA, saj jih ima vedno več dostop do interneta.


Anonimnost v digitalni dobi


Vprašanje: Vzdržujem Spletno stran na Internetu in družabno stran. Sem tudi član online srečanja. Na kakšni ravni naj zaščitim svojo anonimnost na internetu?
Odgovor: Javno dostopni aspekti interneta, kor na primer tekst, grafike, audio in video na spletnih straneh lahko smatramo kot objavo ali oddajo. Če ni zaščitena z geslom, zahteva Spletna stran enako zaščito, kot jo uporabljamo na ravni tiska, radia in filma. Preprosto povedano, to pomeni, da se aajevci ne identificirajo kot člani AA, ne uporabljajo celotnih imen in/ali slik celega obraza.

Vprašanje: Ali naj skrbim tudi za anonimnost tistih, ki gledajo mojo spletno stran?
Oodgovor: Ko uporabljamo digitalne medije, so člani AA odgovorni za svojo anonimnost in za anonimnost drugih. Ko pošiljamo pošto, tekst ali blog, moramo predpostaviti, da objavljamo na javni ravni. Če na teh forumih prekršimo našo anonimnost, lahko nenamerno kršimo tudi anonimnost drugih.

Za več informacij o anonimnost on line glej AA Guideline (Vodila AA) na Internetu www.aa.org ali v oktobrski številki 2010 AA Grapevine na Ohranjanje anonimnosti v spletnem svetu.

Billovo zadnje sporočilo

Bill je bil eden od dveh soustanoviteljev AA.


Moji dragi prijatelji,

nedavno mi je član AA poslal nenavaden pozdrav, ki bi vam ga rad prenesel. Rekel je, da je to starodaven arabski pozdrav. Morda nimamo arabskih skupin, vendar je izraz ustrezen za to, kar čutim do vsakega od vas. Takole gre: »Pozdravljam te in hvala ti za tvoje življenje.«

Moje misli so te dni obsedene s hvaležnostjo do naše Skupnosti in do neštetih blagoslovov, ki nam jih je podarila božja milost.
Če bi me vprašali, kateri od teh blagoslovov se mi zdi najpomembnejši za rast skupnosti in življenjsko pomemben za našo stalnost, bi rekel, da je to »koncept anonimnosti«.

Anonimnost ima dve lastnosti, bistveni za naše posamično in skupno, duhovno in praktično preživetje.
Na duhovni ravni anonimnost zahteva največjo disciplino, kar smo je zmožni; na uporabni ravni prinaša zaščito novincu, spoštovanje in podporo zunanjega sveta in varnost pred tistimi med nami, ki bi AA uporabili za bolne in sebične namene.

Skupnost AA se razvija in se bo z leti spremenila. Ne moremo in ne smemo obrniti ure nazaj. Vendar globoko verujem, da mora princip anonimnosti ostati naša poglavitna in trajna zaščita. Dokler sprejemamo treznost v tradicionalnem duhu anonimnosti, toliko časa bomo sprejemali božjo milost.

In tako – še enkrat: pozdravljam vas v tem duhu in še enkrat se vam zahvaljujem za vaša življenja.

Naj Bog blagoslovi vse nas zdaj in za vedno.

Prebrala Lois na letni večerji, ki jo je priredila New York Intergroup Association v čast Billove 36. obletnice – 10. oktobra 1970.

Poslovilni govor dr. Boba


Dr.Bob in Bill W. sta bila soustanovitelja AA.


Moji dobri prijatelji v AA in prijatelji AA,


zajelo me je vznemirjenje, ko gledam prostrano morje vaših obrazov z občutkom, da je morda kakšna majhna stvar, ki sem jo naredil pred mnogimi leti, odigrala majhno vlogo pri tem, da je to srečanje mogoče. Močno se vznemirim, ko pomislim, da imamo vsi skupno težavo. Vsi smo naredili enake stvari. V sorazmerju z našo vnemo, entuziazmom in vztrajnostjo smo prišli do enakih rezultatov. Če mi oprostite osebno pripombo, naj vam povem, da sem bil zadnjih sedem mesecev v postelji in moč se mi ni povrnila tako, kot bi želel. Zato ne bom veliko govoril.


Na misel so mi prišle dve ali tri stvari , ki jih bom poudaril. Ena je preprostost našega programa. Ne pokvarimo vsega skupaj s freudovskimi kompleksi in stvarmi, ki so zanimive za znanstveni um, imajo pa malo opraviti z dejanskim delom v AA. Ko naših Dvanajst korakov prežvečimo do konca, se sami raztopijo v dve besedi: »ljubezen« in »služenje«. Razumemo, kaj je ljubezen, in razumemo, kaj je služenje. Torej upoštevajmo to dvoje.


Zapomnimo si tudi, da se jezik moti in če ga moramo uporabiti, storimo to s prijaznostjo, pozornostjo in strpnostjo.


In še ena stvar: nihče od nas danes ne bi bil tukaj, če si nekdo ne bi vzel časa in nam stvari razložil, če nas ne bi malo potrepljal po rami, nas peljal na srečanje ali dva in nam v korist storil številne majhne prijaznosti in pozornosti. Naj nikdar ne dosežemo take stopnje domišljave samovšečnosti, da ne bi bili pripravljeni nakloniti ali poskušati nakloniti manj srečnim bratom tisto pomoč, ki je bila za nas tako dobrodejna.


Najlepša hvala vam vsem za vse.


Iz kratkega nagovora dr. Boba v nedeljo, 3. julija 1950 na Prvem mednarodnem shodu v Clevelandu, Ohio.

Delegat v splošni službi

To je morda najpomembnejša služba v AA.

 

Moč celotne služiteljske zgradbe AA se začne s skupino in njenim delegatom, ki ga skupina izvoli. Nemogoče je dovolj poudariti pomembnost delegata.

 

»Ko skupina izbere za delegata najbolj usposobljenega moškega ali žensko, pomaga zagotovilti lastno prihodnost – in prihodnost AA kot celote.«

 

Ko si delegat

 

Povezuješ lastno domačo skupino z vso AA. Pred časom, v letu 1953, ko je bil predlagan »stik s skupino« kot nova oblika zaupnega služitelja, se je naloga zdela preprosto kot dobro orodje za izmenjavo tekočih informacij med posameznimi skupinami in »štabom« (danes je to Glavni službeni odbor). To je še vedno pomemben del tvojega dela. Toda sedaj, kot delegat v Splošni službi, imaš še večje odgovornosti: prenašaš zamisli in mnenja, pa tudi dejstva; preko tebe postaja soglasnost skupine del »skupne soglasnosti vse Skupnosti«, kot je bilo to izraženo na Konferenci splošnih služb Svetovne službe AA. Deluje preko niza preprostih korakov, kot vse drugo v AA. (Popolna slika je do podrobnosti opisana v Službenem priročniku AA)

Potrebne informacije

 • O zgradbi Splošne službe v The AA Service Manual/ Twelve Concepts for World Service, »Inside AA« in »Circles of Love and Service«, kot dodatek pa Final Conference Report
 • O Izročilih: »AA Tradition – How it Developed«; Dvanajst korakov in dvanajst izročil, AA Comes of Age in »The Twelve Traditions Illustrated.«
 • O zadevah skupine: »Skupina AA« in »Lastno vzdrževanje: kjer se mešata denar in duhovnost«; Vodila AA.

Odgovornost je moja . . .

 

Ko kdorkoli kjerkoli

 

kliče na pomoč, želim,

 

da je aajevska roka takrat tam.

 

Odgovornost za to pa je – moja.

 
Služenje skupini

 

 • Kot delegat v splošni službi si tudi »stik skupine« v prvotnem smislu. Po izvolitvi pošlješ ime in naslov (da ne bo zmešnjave, navedi tudi ime svojega predhodnika – delegata – čigar funkcijo si prevzel), tajniku GSO. Na seznamu delegatov boš naveden kot kontaktna oseba za svojo skupino.
 • V zameno boš dobil nekaj literature, ki zadeva tvoje delo, redno pa boš dobival tudi zapisnike GSO in poročila komitejev. Uporabi jih in jih deli s člani svoje skupine. Ali so v seznamu literature kakšne brošure označene kot »nove«? Preveri in se prepričaj, ali tvoja skupina ponuja vsa razpoložljiva orodja za treznost.
 • Ker si se posebej posvetil študiju navedenih informacij, lahko pomagaš, ko se tvoja skupina sooči s težavami, ki zadevajo katero od Izročil. Ni treba vedeti vseh odgovorov – noben član tega niti slučajno ne more – toda veš, kam pogledati za dober napotek, plod široke aajevske izkušnje.
 • Posebej mislimo na Izročilo sedem, ko skupaj z blagajnikom večkrat spomniš svojo skupino, da se AA vzdržuje sama. Razložiš pomen denarne podpore GSO in plan prispevkov ob rojstnih dnevnih posameznih članov.
 • Ker si v stiku z AA po vsej Sloveniji, lahko prinašaš svoji skupini novice o dejavnostih drugih skupin. Kot predstavnik v Konferenci GSO deli s svojimi tovariši v skupini radost, ko si širite aajevsko obzorje.

 

Ko tvoja skupina izvoli delegata

 

Spomni se, kaj je napisano na platnicah letaka o delegatu, da je biti delegat morda najpomembnejša služba v AA. Delegati so temelji zgradbe naše splošne službe. Preko delegata se lahko tvoj glas sliši na Konferenci AA Slovenije. Preko delegata se tvoja skupina krepi, ko si deli izkušnje z drugimi skupinami, prav tako, kot se tvoja treznost krepi, ko deliš izkušnje z drugimi aajevci.

 

Kdaj in kako

 

 1. Dvoletni mandat delegatov sovpada z mandatom članov GSO. Tako skupina izvoli delegata običajno pred konferenco. Primeren mesec je september, tako ima novi delegat čas, da preštudira odgovornosti službe preden jo prevzame, kar je običajno 1. januarja, ko prevzame posle novi GSO.
 2. Skupina, ki se da poučiti, pripravi posebno volilno srečanje, kjer član, ki temeljito pozna služenje, razloži delovanje delegata in GSO.
 3. Postopek izvolitve delegata je povsem enak kot za katerega koli funkcionarja v skupini. Dovolj časa mora biti za predloge in za pripravo volilnih lisičev. Običajno zadostuje večina.
 4. Takojšnje obvestilo GSO o novoizvoljenem delegatu je bistvenega pomena, sicer komunikacija odpove.
 5. Pomembno je, da na istem volilnem srečanju izvolimo namestnika delegata (po enakem volilnem postopku). Delovala bosta tesno skupaj, tako da bo lahko namestnik dobro obveščen nadomeščal delegata, če se ta konference ne bi mogel udeležiti
 6. Kaj se zgodi, če je delegat tvoje skupine izvoljen za člana komiteja v GSO? Potem namestnik samodejno postane delegat – še en razlog več za skrbno izbiro obeh funkcionarjev.

 

Bistvene lastnosti dobrega delegata

 

 1. Na splošno se zahteva dve ali tri leta treznosti. Pomembna je tudi dejavnost v domači skupini. Pa tudi drugih uradnih funkcij naj ne bi imel.
 2. Predhodna izkušnja služenja v AA zagotavlja preudaren začetek za delegatov uspeh. Pomisli na poprejšnje služitelje in člane skupine, ki so na svojih plečih nosili odgovornost za konferenco, GSO ali komiteje.
 3. So v tvoji skupini ljudje, ki že sedaj kažejo goreče zanimanje za Dvanajst izročil in organizacijo služiteljstva? Če so, imaš srečo!
 4. Išči značajske lastnosti, ki so značilne za kakršnega koli dobrega zaupnega služitelja (in dobrega aajevca): potrpežljivost, razumevanje in trdno odločenost »postaviti načela pred osebe«.

 

Delegat v konferenci

 

Prav tako, kot se ti zanašaš na svojo skupino, da ti bo pomagala pri osebnem okrevanju, tako se skupine AA zanašajo na Glavni službeni odbor (GSO), da bo vzdrževal enotnost in moč naše Skupnosti – našo obvezo vsem alkoholikom danes in jutri.

 

Tvoja naloga je, da vzdržuješ dvosmerne stike med svojo skupino in GSO ter Konferenco. Da skrbiš, da soglasje tvoje skupine o stvareh, ki so pomembne za vso AA, postane del soglasja, ko se o stvareh razpravlja na letni konferenci. V zameno omogočaš svoji skupini, da ima koristi od izkušenj, ki so jih med seboj delili delegati in drugi člani Konference. Morda boš želel predstaviti svoje poročilo s Konference na posebnem srečanju svoje skupine. Vsak delegat prejme zapisnik konference z zapisom vse razprave. Če skupine želijo, lahko izvod Zapisnika dobijo tudi one.

Navodila za skupine

Navodila za izpolnjevane položnice.

Prijavnica za zaupnika skupine.