ANONIMNI ALKOHOLIKI ®  smo skupnost ljudi, ki si delimo izkušnje, moč in upanje, tako da bi lahko rešili svoj skupni problem in pomagali drugim, da bi okrevali od alkoholizma.

Edini pogoj za pripadnost skupnosti je želja, da bi nehali piti.

Članarine in pristojbin ni; vzdržujemo se z lastnimi prostovoljnimi prispevki.

Skupnost AA ni povezana z nobeno sekto, veroizpovedjo, politično stranko, organizacijo ali ustanovo; ne želi se vpletati v nikakršne spore; ne zagovarja nobenih stališč, niti jih ne zavrača.

Naš poglavitni namen je, da ostanemo trezni in tudi drugim alkoholikom pomagamo k treznosti.

MISEL ZA DANAŠNJI DAN


20. JUNIJ
SPROSTITEV OD STRAHU

Odpravljanje strahu ima dva pogleda. Morali bomo poskusiti doseči svobodo od strahu, kolikor nam je to le mogoče. Potem pa bomo morali najti pogum in usmiljenje, da bomo lahko s preostalim strahom ravnali ustvarjalno.

Tako kot to vidi Bill, str. 61

Večina mojih odločitev je temeljila na strahu. Alkohol je olajšal soočenje z življenjem, a prišel je čas, ko ni bil več zamenjava za strah. Zame je bilo eno največjih daril AA hrabrost, da se lotim dejanja, ki ga lahko opravim z Božjo pomočjo. Po petih letih treznosti sem imel opravka z močno dozo strahu. Bog je postavil v moje življenje ljudi, ki so mi pomagali, in s pomočjo dela z Dvanajstimi koraki postajam popolna oseba, kakršna želim biti, in za to sem globoko hvaležen.