ANONIMNI ALKOHOLIKI ®  smo skupnost ljudi, ki si delimo izkušnje, moč in upanje, tako da bi lahko rešili svoj skupni problem in pomagali drugim, da bi okrevali od alkoholizma.

Edini pogoj za pripadnost skupnosti je želja, da bi nehali piti.

Članarine in pristojbin ni; vzdržujemo se z lastnimi prostovoljnimi prispevki.

Skupnost AA ni povezana z nobeno sekto, veroizpovedjo, politično stranko, organizacijo ali ustanovo; ne želi se vpletati v nikakršne spore; ne zagovarja nobenih stališč, niti jih ne zavrača.

Naš poglavitni namen je, da ostanemo trezni in tudi drugim alkoholikom pomagamo k treznosti.

MISEL ZA DANAŠNJI DAN


19. JULIJ
LAŽNI PONOS

Mnogi med nami, ki smo se poprej imeli za religiozne, smo se zdaj zavedeli omejenosti takšnih nazorov. Ko smo se branili postaviti Boga na prvo mesto, smo se prikrajševali za Njegovo pomoč.

Dvanajst korakov in dvanajst izročil, str. 59

Ob lažnem ponosu delujejo mnoge lažne predstave. Potreba po usmeritvi, kako živeti dostojno življenje, izpolni upanje, ki ga doživimo v Skupnosti AA. Tisti, ki so hodili po tej poti leta – vsak dan posebej – pravijo, da ima k Bogu naravnano življenje brezmejne možnosti za osebno rast. Ker je to tako, veliko upanja posredujejo starejši aajevci. Zahvaljujem se Višji sili, ki mi je dala vedeti, da On deluje preko drugih ljudi, in zahvaljujem se mu za naše zaupanja vredne služitelje v Skupnosti, ki pomagajo novim članom, da zavržejo lažne vzore in da sprejmejo tiste, ki vodijo v življenje sočutja in zaupanja. Starejši aajevci izzivajo novodošle, naj »postanejo verni«. Višjo silo prosim, naj pomaga moji neveri.